Δικηγορικό Γραφείο
Ε. Κόντη - Μ. Παναγοπούλου
& Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξαρτημένης, Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, Ορισμένου- Αορίστου Χρόνου κλπ)
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Υποχρεώσεις- Δικαιώματα εργοδότη- εργολάβου, Ελαττώματα έργου κλπ)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Διαζύγια, Διατροφές, Επιμέλεια τέκνου, Υιοθεσίες, Αναγνώριση πατρότητας, Δικαστική συμπαράσταση κλπ)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ(Διαθήκες, Κληρονομητήρια, Προστασία νόμιμης μοίρας κλπ)
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (Γειτονικό Δίκαιο, Προστασία νομής, Δουλείες, Ενέχυρα, Υποθήκες, Ακίνητα, Απαλλοτριώσεις, Κτηματολόγιο, κλπ)
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Μισθώσεις, Πωλήσεις, λοιπές συμβάσεις κλπ)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (Αποζημιώσεις, Αστική ευθύνη, Συμβιβασμοί κλπ)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΝΟΜΟΣ 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ (Κινητών, Ακινήτων, Μισθού, Εις χείρας τρίτου κλπ)
ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΠΕΣ- ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Φυσικών και Νομικών Προσώπων)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(Σύσταση, Συγχώνευση, Απορρόφηση, Μετατροπή, Λύση κλπ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Κατοχύρωση σήματος, ευρεσιτεχνίας κλπ)
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
ΑΝΩΝΥΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΚΛΗΣΕΩΝ- ΜΗΝΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΖΩΗΣ, ΤΙΜΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ