Δικηγορικό Γραφείο
Ε. Κόντη - Μ. Παναγοπούλου
& Συνεργάτες

Μαρία Φ. Παναγοπούλου

Δικηγόρος

  • Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη
  • Έλαβε μέρος ως μέλος της Ελληνικής αποστολής εφήβων σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Εργασία & Ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Παρακολούθησε πρόγραμμα μαθημάτων Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Nijmegen της Ολλανδίας.
  • Εκπαιδεύτηκε στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου στο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Αποκόμισε σημαντική εμπειρία από την άσκησή της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου και ασχολήθηκε με τη συγγραφή γνωμοδοτήσεων και δικογράφων
  • Ασκεί μαχόμενη δικηγορία και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006
  • Είναι μέλος της Ελλήνων Ένωσης Εργατολόγων
  • Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και ιταλική γλώσσα


Τηλέφωνο: 6939389882
E-mail: panagopoulou@kpnomos.gr