Δικηγορικό Γραφείο
Ε. Κόντη - Μ. Παναγοπούλου
& Συνεργάτες

Ευαγγελία Κ. Κόντη

Δικηγόρος

  • Γεννήθηκε στα Ιωάννινα
  • Αποφοίτησε με «'Αριστα» από τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων
  • Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Αποκόμισε σημαντική εμπειρία από την άσκησή της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο ΥΠΕΧΩΔΕ όπου και ασχολήθηκε με τη συγγραφή γνωμοδοτήσεων και δικογράφων
  • Ασκεί μαχόμενη δικηγορία και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2003
  • Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων
  • Προήχθη από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών σε Δικηγόρο παρ΄ Εφέταις
  • Γνωρίζει άριστα την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα και σε πολύ καλό επίπεδο τη Γερμανική και Ισπανική


Tηλέφωνο: 6944966939
E-mail: konti@kpnomos.gr